IP TELEFONIJA

Tehnoloģija, kura sevī apvieno Telefonijas un Interneta tīkla pieejamības priekšrocības, ļaujot šos pakalpojumus lietot vienlaikus.

Audio, video un datu pārraides tīklu konsolidācija viena IP-tīkla ietvaros ļauj mazināt komunikāciju izmaksas, pielietot neizmantotos tīkla resursus un veidot pamatus unificētu komunikāciju sistēmas izveidei.. Unificētu komunikāciju sistēma ir komunikācijas sistēma, kuru var mainīt un paplašināt atbilstoši organizācijas prasībām.

IP_TELEF_LV